Τα θεμέλια της επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις τίθονται από νωρίς!

 

Η Α΄ Λυκείου είναι ίσως η πιο καθοριστική τάξη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την τάξη, κατά τη διάρκεια της οποίας, ο μαθητής καλείται αφενός να εξοικειωθεί με μια καινούργια φιλοσοφία διδασκαλίας και αξιόλογησης και αφετέρου να επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού που θα ακολουθήσει στη Β’ Λυκείου.

Κατά τη διάρκεια της Α’ Λυκείου, ο μαθητής καλείται να καλύψει τις αδυναμίες του από το γυμνάσιο και να καλλιεργήσει τις ιδιαίτερες δεξιότητες που απαιτούνται στις επομένες δύο τάξεις του λυκείου, όπως η ορθή οργάνωση της μελέτης, η ευχέρεια στη γραπτή έκφραση και η εμπέδωση σύνθετων εννοιών των βασικών μαθημάτων.

Το φροντιστήριό μας θέτει στέρεες βάσεις για μια ολοκληρωμένη προετοιμασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ένας μαθητής προετοιμάζεται κατάλληλα στην Α’ Λυκείου όταν:

  • Αντλεί τη μέγιστη βοήθεια από άρτια καταρτισμένους καθηγητές με εμπειρία και μεταδοτικότητα
  • Καλύπτει τα γνωστικά κενά από το γυμνάσιο
  • Εξασκείται στον γραπτό λόγο και τις γραπτές δοκιμασίες
  • Ολοκληρώνει έγκαιρα την ύλη και προγραμματίζει σωστά τις επαναλήψεις
  • Μαθαίνει να μελετά αποτελεσματικά και να διαχειρίζεται τον χρόνο του

Σκοπός του φροντιστηρίου μας είναι η κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών, η οποία θα τους οδηγήσει με σίγουρα και σταθερά βήματα στην επίτευξη των στόχων τους στις πανελλήνιες εξετάσεις.