Ο τρόπος διδασκαλίας του αύριο  …… Σήμερα.. από το Φροντιστήριο «ΙΣΧΥΣ»

 

Το Φροντιστήριό μας παρέχει εξ αποστάσεως φροντιστηριακά μαθήματα με τη χρήση της Σύγχρονης Ψηφιακής Τηλεκπαίδευσης. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον μαθητή να παρακολουθήσει τα μαθήματα διαδικτυακά, από τον ιδιωτικό του χώρο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη της φυσικής του παρουσίας στο χώρο του φροντιστηρίου.