Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας αγώνας δρόμου που ξεκινά από την Β’Λυκείου

 

Στο φροντιστήριό μας παρέχουμε στους μαθητές ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις βοηθώντας τους να εμπεδώσουν την ύλη της Β’ Λυκείου και να εξοικειωθούν με τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου.

Στόχος μας είναι οι μαθητές:

  • να επιλέξουν με σιγουριά την Ομάδα Προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν στη Γ’ Λυκείου
  • να αφομοιώσουν πλήρως την ύλη των μαθημάτων της Β’ Λυκείου
  • να έρθουν σε επαφή με την ύλη των μαθημάτων της Γ ‘ Λυκείου στην οποία θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Οι μαθητές προετοιμάζονται κατάλληλα στην Β’ Λυκείου οταν:

  • Αντλούν τη μέγιστη βοήθεια από εξειδικευμένο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό
  • Καλύπτουν τα κενά από την Α’ Λυκείου στα μαθήματα προσανατολισμού τους
  • Εξοικειώνονται άμεσα με την ύλη που πρόκειται να διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις
  • Συμμετέχουν σε δοκιμασίες προσομοίωσης των πανελληνίων
  • Ολοκληρώνουν έγκαιρα την ύλη της τάξης και προγραμματίζουν σωστά τις επαναλήψεις
  • Μαθαίνουν να διαβάζουν σωστά. Λύνουν πολλά θέματα, εμπεδώνουν τις δύσκολες έννοιες στα μαθήματα των Θετικών Σπουδών και την Έκθεση, αποκτούν γερές βάσεις και προετοιμάζονται άριστα στα μαθήματα που θα εξεταστούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο τέλος της Γ’ Λυκείου
  • Εγκλιματίζονται στις απαιτητικές συνθήκες της επόμενης τάξης.

Ολοκληρώνοντας με σωστό τρόπο τη Β’ Λυκείου οι μαθητές εισέρχονται στην καθοριστική χρονιά των πανελλήνιων εξετάσεων διαθέτοντας τις σωστές βάσεις ούτως ώστε να σημειώσουν άριστες βαθμολογίες