Η σωστή προετοιμασία για την επόμενη μέρα δεν συνίσταται μονάχα στην ποσότητα των ωρών που αφιερώνει ένας μαθητής μελετώντας, αλλά η καλή σταδιοδρομία στο σχολείο προκύπτει από την ανάπτυξη ποιοτικής σχέσης με τη μαθησιακή διαδικασία.

Το Φροντιστήριό μας παρέχει Κέντρο Μελέτης για μαθήτριες και μαθητές Δημοτικού στοχεύοντας στη βελτίωση της επίδοσής τους και στην άρτια προετοιμασία τους για το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα.

Εστιάζοντας στις δυνατότητες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μαθητή, βασικό στόχο μας αποτελεί η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη γνώση και τη μάθηση.

Βασικές μας επιδιώξεις

  • H κινητοποίηση κάθε μαθητή προσωπικά να ανακαλύψει τις κλίσεις του και να τις εξελίξει. Η ενεργοποίηση και η διαμόρφωση εσωτερικών κινήτρων αυξάνει την αυτοπεποίθηση και τη διάθεση βελτίωσης ενός μαθητή.
  • Η διαμόρφωση οργανωτικών δεξιοτήτων, ούτως ώστε ο μαθητής να αποκτήσει τη δυνατότητα του αυτόνομου συντονισμού της μελέτης του. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί αντιλαμβάνεται σταδιακά την έννοια του καθήκοντος και την αρετή της πειθαρχίας, συνειδητοποιώντας ότι το διάβασμα αποτελεί προσωπική του υπόθεση.
  • Η κάλυψη κενών και η θεμελίωση στέρεων βάσεων για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου.
  • Διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και αρωγή στο δύσκολο έργο της φύλαξης και μελέτης των παιδιών τους.

Χαρακτηριστικά του Κέντρου Μελέτης:

  • Μικρά τμήματα
  • Εξατομικευμένη προσέγγιση: Διατήρηση προσωπικού φακέλου προόδου κάθε μαθητή
  • Εποπτεία μελέτης από καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα δασκάλων
  • Συχνές δοκιμασίες εμπέδωσης και επανάληψης
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών διαδραστικής μάθησης
  • Εστιασμένη φροντίδα για μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες

Το Κέντρο Μελέτης απευθύνεται

Στους γονείς που επιθυμούν το παιδί τους να είναι καθημερινά προετοιμασμένο για τα μαθήματα του σχολείου, να βελτιώνει διαρκώς τις ικανότητές του και να διαθέτει επιπλέον ελεύθερο χρόνο το απόγευμα για τις υπόλοιπες δραστηριότητες και το παιχνίδι. Συνιστά σημαντική βοήθεια για τους εργαζόμενους γονείς που οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν να ασχοληθούν – όσο θα ήθελαν – με την καθημερινή προετοιμασία των παιδιών τους στα μαθήματα της επόμενης ημέρας. Με την επίβλεψη έμπειρων εκπαιδευτικών, το παιδί αναπτύσσει τα πιθανά ταλέντα και τις κλίσεις του και θέτει τις βάσεις για μια επιτυχημένη μαθητική σταδιοδρομία.