Κάθε χρόνο μετά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου μέσω ατομικής συμβουλευτικής, σε κάθε μαθητή μας ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας πραγματοποιούνται οι κάτωθι ενέργειες:

Υπολογισμός μορίων του μαθητή μέσω ειδικού λογισμικού

Κατάρτιση αρχείου μέσω ειδικού λογισμικού, όπου φαίνεται η διαφορά των μορίων του μαθητή συγκριτικά με τις σχολές του επιστημονικού πεδίου του, σε ποιες σχολές περνάει και με πόση διαφορά ή πόσα μόρια τού υπολείπονται σε άλλες. Επίσης στο αρχείο αυτό φαίνεται και ο αριθμός των εισακτέων ανά τμήμα

Αναλυτική και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα τμήματα του μηχανογραφικού δελτίου

Παρουσίαση «κρυφών» σημείων του μηχανογραφικού και σχολών-γρίφων

Ανάλυση των επαγγελμάτων με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας

Παρουσίαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά τμήμα

Σύνδεση των κλίσεων, των δεξιοτήτων και των προτιμήσεων των μαθητών μας- που έχουν ανιχνευτεί μέσω ψυχομετρικών τεστ από το φροντιστήριό μας- με συναφείς επαγγελματικούς κλάδους

Ανάλυση των δυνατοτήτων για μεταπτυχιακές σπουδές

Διασαφήνιση κρίσιμων λεπτομερειών (μετεγγραφές, ειδικές παθήσεις, αθλητές με διακρίσεις)

Αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με το κόστος σπουδών σε τμήματα που εδρεύουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας (ενοίκια, εστίες κ.ά.)