“Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει αλλά μια φωτιά που πρέπει ν’ ανάψει”

Πλούταρχος

Το φροντιστήριο ΙΣΧΥΣ – Καρλατήρα Μαρία χρόνια τώρα έχει στόχο να καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών μας.

Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζουμε προκειμένου να εφοδιάσουμε με γνώσεις τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου είναι μαθητοκεντρική, πάντα με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους μαθητές.

Διαθέτουμε ό,τι χρειάζεται ένας μαθητής για να οδηγηθεί στην επιτυχία!!

Βασικοί άξονες του τρόπου λειτουργίας μας

Το αυστηρά επιλεγμένο διδακτικό προσωπικό διακρίνεται για το υψηλό του γνωστικό επίπεδο, τη μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, τη μεταδοτικότητα αλλά και το αληθινό ενδιαφέρον για κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Όλοι οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η διδασκαλία γίνεται σε ενιαίο τραπέζι ώστε να αναπτύσσεται η άμιλλα και η συνεργασία όλης της ομάδας και να επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία του καθηγητή με όλους τους μαθητές.

Ολιγομελή τμήματα

Οι μικρές ομάδες εργασίας δίνουν τη δυνατότητα στον καθηγητή να επικεντρώνει την προσοχή του σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, ενώ το κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας δημιουργεί μια εξαιρετική δυναμική.

Ομοιογενή τμήματα

Οι ομάδες εργασίας χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια. Στο περιβάλλον αυτό, ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει το μάθημα, με τρόπο που καλύπτει αποτελεσματικά τις ελλείψεις και τις απαιτήσεις των μαθητών της εκάστοτε ομάδας.

Εξατομικευμένη εκπαίδευση

Κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό άτομο, με τις δικές του ιδιαιτερότητες και ανάγκες και έχει την ουσιαστική και εξατομικευμένη υποστήριξη που χρειάζεται σε όλους τους τομείς. Οι καθηγητές του είναι πάντα δίπλα του για να τον στηρίξουν (εκπαιδευτικά και ψυχολογικά), ενώ στις ολιγομελείς ομάδες εργασίας καλλιεργείται θετικό κλίμα, όραμα για επιτυχία και δυναμική προόδου.

Πρωτότυπο Υλικό

Σε κάθε μάθημα δίνονται – εκτός του υπόλοιπου υλικού μελέτης- και φύλλα εργασίας απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθήματος και των εξετάσεων. Όλες οι σημειώσεις είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας εμπειρίας και έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον μαθητή να ανταποκριθεί με επιτυχία στις εξετάσεις, χωρίς όμως να τον «φορτώνουν» με τεράστιο και άχρηστο όγκο δουλειάς.

Συνεχής Αξιολόγηση

Οργανωμένα διαγωνίσματα, κριτήρια αξιολόγησης και διαγωνίσματα προσομοίωσης πραγματοποιούνται σε τακτική βάση με σκοπό ο μαθητής να εκπαιδεύεται στην αντιμετώπιση γραπτών δοκιμασιών και να εξασκείται στη διαχείριση της πίεσης και του άγχους των εξετάσεων. Παράλληλα, εξασφαλίζουμε τεκμηριωμένη, συνεχή και αντικειμενική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών μας ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε έγκαιρα οποιαδήποτε κάμψη της απόδοσής τους και να επεμβαίνουμε άμεσα και αποτελεσματικά ώστε να επιτύχουμε τη μεγιστοποίησή της.

Συνεργασία με τους γονείς

Επιδιώκουμε σχέση συνεργασίας και αμοιβαίας ενημέρωσης με τους γονείς (τακτικές συγκεντρώσεις γονέων και προκαθορισμένες εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους διδάσκοντες) ώστε να διατηρούμε στενή επαφή με το περιβάλλον των μαθητών, να μαθαίνουμε για τις ανησυχίες τους και να λύνουμε οποιαδήποτε απορία τους. Κάθε μαθητής είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το περιβάλλον του και γι΄ αυτό επιθυμούμε να το προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Απώτερος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα δώσουν στον μαθητή μας την ικανότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του.