Στο φροντιστήριό μας θεωρούμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι το κλειδί για τη μετέπειτα επιτυχημένη πορεία των μαθητών μας. Η πολυετής εμπειρία μας σε αυτόν τον τομέα καθώς και η χρήση αξιόπιστων ψυχομετρικών τεστ βοηθούν τους μαθητές μας να γνωρίσουν τις δεξιότητες και τις κλίσεις τους και να ανακαλύψουν ποια είναι τα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν.

Γι’ αυτόν τον λόγο, στο φροντιστήριό μας με την εγγραφή του μαθητή στα μητρώα μας ξεκινάμε την πολύτιμη παροχή βοήθειας στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Η διαδικασία αυτή όσο νωρίτερα γίνεται τόσο το καλύτερο για τους μαθητές μας αφού έχοντας ανακαλύψει από την Α΄ Λυκείου το επάγγελμα που τους ταιριάζει, τους καθοδηγούμε στη Β΄ Λυκείου να διαλέξουν τον σωστό τομέα σπουδών και να δώσουν βαρύτητα στα μαθήματα του πεδίου εξειδίκευσης της Γ΄ Λυκείου που θα τους οδηγήσουν στη σχολή που τους ταιριάζει.

Γνωρίζουμε καλά ότι «δεν κάνουν όλοι για όλα». Αν το άτομο δεν έχει τις κατάλληλες ικανότητες και κλίσεις που απαιτεί το επάγγελμα που επιλέγει, τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποτύχει σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, αφού στη δουλειά μας αφιερώνουμε πάνω από το ένα τρίτο της ζωής μας.

Παρόλο που η επιλογή επαγγέλματος είναι απόφαση ζωής, οι περισσότεροι νέοι αποφασίζουν χωρίς να γνωρίζουν τον εαυτό τους. Πολύ συχνά, γνώμονας για την επιλογή τους είναι η «σίγουρη» επαγγελματική αποκατάσταση, τα απραγματοποίητα όνειρα των γονιών τους και η γοητεία του κύρους που συνοδεύει κάποια επαγγέλματα και γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 3 στους 10 φοιτητές δεν τελειώνουν ποτέ τη σχολή τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός έχει βαρύνουσα σημασία στη σωστή επιλογή επαγγέλματος.